Thông tin sản phẩm

Hút Khí Nóng

Liên hệ

Thông tin chi tiết

– Hút khí nóng cho buồng máy nén khí rất cần thiết, buồng máy nén khí rất quan trọng với quá trình sản xuất & vận hành nhà máy, nhà xưởng.

– Nó giúp cho không khí trong phòng luôn tuần hoàn tốt

– Làm giảm nhiệt độ buồng máy để máy nén khí vận hành ổn định.