Chiller

Sửa chữa hệ thống Chiller Carrier

Chiller là máy để sả xuất nước lạnh cung cấp tới tải của công trình. Hệ thống Chiller ngày càng phổ biến và được ứng dụng trong nhiều ngành khác nhau. Giống như mọi hệ thống máy móc khác, sau...