Hệ thống làm mát nhà xưởng

Làm mát nhà xưởng, nhà máy

Máy làm mát nhà xưởng được thiết kế để làm mát nhà xưởng với công nghệ sử dụng mành giải nhiệt bay hơi bằng cách làm bay hơi một phần hơi nước vào không khí giúp cho nhiệt độ không...

Nguồn chất thải khí trong quá trình sản xuất may mặc

* Nguồn phát sinh: Trong quá trình hoạt động, các tác động đến môi trường không khí chủ yếu là bụi và khí thải từ: - Hoạt động giao thông vận tải: Vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm,… -...