Hệ thống điều hòa trung tâm VRF Hitachi báo lỗi 43-47

Đăng ngày 24 Tháng Hai, 2021 bởi admin - 2764 lượt xem

VRF Hitachi báo mã lỗi 43-47

Hệ thống điều hòa trung tâm VRF Hitachi là hệ thống hoạt động tiết kiệm điện, công suất lạnh được điều chỉnh vô cấp theo yêu cầu tải nhiệt sử dụng

VRF Hitachi báo mã lỗi trên remote:indoor unit

– code 43: Áp lực kích hoạt giảm, hệ thống bảo vệ kích hoạt

– code 44:  Áp lực đầu hút tăng lên, hệ thống bảo vệ kích hoạt

– code 45: Áp lực đầu đẩy tăng lên, hệ thống bảo vệ kích hoạt

– code 46: Áp lực đầu đẩy giảm, hệ thống bảo vệ kích hoạt

– code 47: Áp lực đầu hút giảm, hệ thống bảo vệ kích hoạt